ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Στον ενημερωτικό οδηγό που ακολουθεί, οι ωφελούμενοι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Φροντίζω» θα έχουν την ευκαιρία να βρουν απαντήσεις σε προβληματισμούς οι οποίοι αφορούν την επιχειρηματικότητα και πιο συγκεκριμένα την κοινωνική επιχειρηματικότητα, η οποία διενεργείται μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας. Ο οδηγός αυτός θα φανεί εξαιρετικά χρήσιμος στη μερίδα εκείνη των ωφελουμένων οι οποίοι φιλοδοξούν να ιδρύσουν μια νέα επιχείρηση και να εργαστούν πέρα από τα στενά πλαίσια της εξαρτημένης εργασίας
 
Top