Αναπτυξιακή Κοινωφελής Σύμπραξη Δυτικής Ελλάδας Α.ΚΟΙ.Σ.Δ.Α.  
ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Σεμινάριο εργασίας 
Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015
«Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ / ΟΑΕΔ»
Εισηγητές
Χρήστος Τσολάκος, λογιστής «Νέα προγράμματα ΟΑΕΔ»
Άρης Ηλίας, γεωπόνος «Δίκτυα παραγωγών - καταναλωτών»
Παρασκευάς Νταβαρίνος,  ΙΝΚΑ Κορινθίας «Ο ρόλος των εθελοντικών οργανώσεων στην οργάνωση των ομάδων κοινωνικής επιχειρηματικότητας»

 Δήμος Αιγίου, αίθουσα Κανέλλη, ώρα 17.00

 
Top