Το Υπουργείο Εργασίας συνεχίζει την υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης της ανεργίας, προχωρώντας στην υλοποίηση των προγραμμάτων "Επιταγών εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών & από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας" 
Πόσο διαρκούν τα Προγράμματα; Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι τρεις εβδομάδες θεωρητική κατάρτιση & 4 μήνες πρακτική άσκηση στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις 
Ποιοί άνεργοι μπορούν να συμμετάσχουν; 
 Μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι είναι γεννημένοι από 01/01/1985 έως 31/12/1996, έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ, και είναι απόφοιτοι: ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΙΕΚ/Λυκείου/Γυμνασίου (για τους νέους από 18 έως 24 ετών). ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΙΕΚ/Λυκείου (για τους νέους από 25 έως 29 ετών) 
Ποιά είναι η αμοιβή κάθε καταρτιζόμενου; Η αμοιβή κάθε καταρτιζομένου κυμαίνεται από 2.240€ έως 2.550€, ανάλογα με το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό επίπεδο του καταρτιζόμενου Μέχρι πότε μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι; 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων είναι 15 Σεπτεμβρίου 2014 για το πρόγραμμα από 25 έως 29 ετών, και 20 Σεπτεμβρίου 2014 για το Πρόγραμμα από 18 έως 24 ετών.
 
Top