Έναρξη Δράσης 5: «Επιμόρφωση σε κοινωνικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες από Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών & Δήμους» στα Τριπόταμα Καλαβρύτων, για την Πράξη με τίτλο «Κοινωφελείς Συνέργιες Επιχειρήσεων»
Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014 πρόκειται να ξεκινήσει η Δράση 5: «Επιμόρφωση σε κοινωνικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες από Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών & Δήμους» στα Τριπόταμα Καλαβρύτων. Στη δράση συμμετέχουν 25 ωφελούμενοι οι οποίοι θα παρακολουθήσουν μαθήματα με τις παρακάτω θεματικές:
  • Το κοινωνικό αγρόκτημα: 12 ώρες
  • Εναλλακτικές καλλιέργειες - ανθοκομία και βότανα: 3 ώρες
  • Εναλλακτικές καλλιέργειες γεωργικών προϊόντων: 3 ώρες
  • Εναλλακτικές μορφές ανακύκλωσης (κομπόστ): 4 ώρες
  • Οικοτουρισμός- Αγροτουρισμός: 10 ώρες
  • Περιβαλλοντική εκπαίδευση- χλωρίδα και πανίδα του Ερυμάνθου: 12 ώρες
Στόχος του προγράμματος της Επιμόρφωσης είναι να ενημερωθούν οι ωφελούμενοι για τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσα από τον εναλλακτικό τουρισμό και την εναλλακτική καλλιέργεια. Τα μαθήματα θα γίνουν από ειδικούς σε θέματα οικοτουρισμού (κ. Ευάγγελος Σπινθάκης) και καλλιεργειών (κ. Άρης Ηλίας).
Τα μαθήματα θα διαρκέσουν έως τις 2 Οκτωβρίου 2014.
 
Top