Η ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,
συντονιστής εταίρος της «Αναπτυξιακής Κοινωφελούς Σύμπραξης Δυτικής Ελλάδας Α.ΚΟΙ.Σ.Δ.Α» που υλοποιεί το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) με κωδικό ΟΠΣ 383918, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013» - Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»,

Ανακοινώνει ότι κλιμάκιο της θα βρίσκεται στο Αγρίνιο
το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014
στην Αίθουσα ΤΕΕ,  Παναγοπούλου και Πάνου Σούλου,
από ώρας ώρα 10,00 πμ έως και 13,00 και καλεί τους ανέργους της Αιτωλοακαρνανίας και όσους δικαιούνται να υποβάλλουν αίτημα συμμετοχής στις δράσεις του ΤΟΠΣΑ.
Στο χώρο της εκδήλωσης θα υπάρχει έντυπο πληροφοριακό υλικό για τους ενδιαφερόμενους-ες ενώ επίσης θα βρίσκονται υπεύθυνοι της Οργάνωσης για να απαντούν σε ερωτήσεις και να δίνουν πληροφορίες.
Όλες οι πληροφορίες της προκήρυξης έχουν αναρτηθεί
στον ιστότοπο της οργάνωσης www.akisda.org

Για την ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δημήτριος Βαρβιτσιώτης

Πρόεδρος και Συντονιστής


 
Top