ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ
Α/Α ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΦΜ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜ/ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟTHTA ΚΑΤΑΛΛΗΛ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1 18 074618890 4,35 0,15 1,5 0,1 1 0,8 0,8 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
2 8 041412662 4,25 0,15 0,9 0,2 1 1 1 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
3 24 109965745 4,18 0,1 1,5 0,175 1 0,8 0,6 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
4 22 109951175 4,08 0,1 1,2 0,175 1 0,8 0,8 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
5 2 067565110 4,00 0,15 1,5 0,15 1 0,6 0,6 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
6 19 109958754 3,98 0,175 1,2 0,2 1 0,8 0,6 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
7 23 109961760 3,93 0,15 1,2 0,175 1 0,8 0,6 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
8 10 063400373 3,85 0,05 1,5 0,1 1 0,6 0,6 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
9 25 061270161 3,83 0,05 1,2 0,175 1 0,8 0,6 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
10 20 109969443 3,73 0,175 0,75 0,2 0,8 1 0,8 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
11 12 117835312 3,70 0,2 0,9 0,2 0,8 0,8 0,8 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
12 30 109968065 3,63 0,175 1,35 0,1 0,6 0,6 0,8 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
13 11 140739572 3,55 0,05 1,2 0,1 1 0,6 0,6 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
14 7 109969271 3,55 0,15 0,9 0,1 0,8 0,8 0,8 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
15 5 104140746 3,48 0,175 0,9 0,2 0,8 0,6 0,8 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
16 1 109971506 3,45 0,15 0,9 0,2 0,8 0,6 0,8 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
17 14 109957628 3,45 0,05 0,9 0,1 0,8 0,8 0,8 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
18 15 146387259 3,40 0,15 0,9 0,15 0,8 0,8 0,6 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
19 21 155952797 3,38 0,175 0,9 0,1 0,8 0,8 0,6 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
20 13 109960092 3,38 0,1 0,9 0,175 0,6 0,8 0,8 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
21 17 109970233 3,35 0,15 0,9 0,1 0,8 0,6 0,8 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
22 16 157116858 3,35 0,15 0,9 0,1 0,8 0,6 0,8 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
23 4 109969824 3,35 0,15 0,9 0,1 0,8 0,8 0,6 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
24 6 124818169 3,25 0,15 0,3 0,2 0,8 1 0,8 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
25 3 109969234 3,20 0,15 0,9 0,15 0,6 0,6 0,8 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
26 28 109968944 3,00 0,15 0,9 0,15 0,6 0,6 0,6 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
27 9 114382800 2,90 0,05 0,9 0,15 0,4 0,6 0,8 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
28 27 134512902 2,70 0,1 0,9 0,1 0,8 0,4 0,4 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
29 26 109972877 2,60 0,15 0,9 0,15 0,6 0,4 0,4 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
30 29 144653349 2,55 0,15 0,9 0,1 0,4 0,6 0,4 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΔΩ
 
Top