Εντός του Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν (3) Τεχνικές Συναντήσεις – Εκπαιδεύσεις στις διαδικασίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Εντύπων – Δελτίων στο Ο.Π.Σ. 
Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί μια εκπαίδευση στον Πύργο την Τετάρτη 03/07/2013 για τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις του Νομού Ηλείας, μια εκπαίδευση στο Μεσολόγγι την Τετάρτη 10/07/2013 για τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και τέλος, μια εκπαίδευση στην Πάτρα την Τρίτη 16/07/2013 για τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις του Νομού Αχαΐας. Οι εν λόγω εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν στα Διοικητήρια των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) Ηλείας & Αιτ/νιας αντίστοιχα, καθώς επίσης και στην έδρα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (Ε.Δ.Α.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη Διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28 (1ος όροφος) στην Πάτρα, κατά τις ώρες 10:00 – 13:00.
 
Top