ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ A/A ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1 40 4,375 2,5 5 1 5 4,5 4 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
2 41 3,95 4 3 3 4,5 5 4 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
3 27 3,9 3 4 1 4,5 4 4 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
4 15 3,9 1 4 3 4 4 4,5 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
5 49 3,875 1,5 3,5 1 4,5 4,5 4,5 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
6 34 3,75 4 3 1 5 4 4 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
7 9 3,7 1 3,5 2 4 4 4,5 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
8 60 3,7 4 2,5 1 4,5 4,5 4,5 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
9 47 3,675 2 3 1,5 4,5 4,5 4 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
10 1 3,6 2 3 4 4 4 4 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
11 10 3,55 4 2,5 2 4 4 4,5 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
12 45 3,525 1,5 3 1 4 4 4,5 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
13 39 3,475 4 2 1,5 5 3,5 4,5 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
14 33 3,45 4 2 1 4 4,5 4,5 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
15 35 3,45 4,5 1,5 1,5 4 5 4,5 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
16 5 3,425 1,5 3 1 3,5 4 4,5 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
17 28 3,425 3,5 2 1 4,5 4,5 4 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
18 25 3,4 1 3 1 4 4 4 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
19 24 3,35 1 2,5 1 4,5 3,5 4,5 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
20 56 3,275 1,5 2 2 4,5 4 4 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
21 61 3,175 4 1 1,5 4,5 4,5 4 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
22 18 3,1 1 2 1 4 4 4 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
23 53 3,05 1 1,5 1 4 4 4,5 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
24 13 3 1 1,5 2 4 3,5 4,5 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
25 50 2,95 4,5 1,5 1,5 4 3,5 3,5 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
26 2 2,925 1,5 4 1 3 3 2 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
27 59 2,925 4,5 1,5 1 3,5 4 3,5 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
28 57 2,9 1 3 1 3 3 3,5 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
29 51 2,9 2,5 3 1,5 3 3 3 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
30 14 2,875 1 2,5 1,5 3,5 3 3,5 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
31 7 2,875 1,5 1,5 1 4 3,5 4 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
32 30 2,85 1 2,5 1 3,5 3 3,5 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
33 8 2,8 1 2,5 2 3,5 3,5 2,5 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
34 11 2,8 3,5 2,5 1,5 3 3 3 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
35 48 2,8 3,5 1,5 1,5 3,5 3,5 3,5 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
36 22 2,8 1 2 1 3,5 3 4 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
37 16 2,775 1 1,5 1,5 4 3,5 3,5 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
38 32 2,75 2 2 1 3 3,5 3,5 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
39 26 2,7 2 2,5 1 3,5 3 2,5 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
40 29 2,65 1 2,5 1 3 3 3 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
41 64 2,6 4 1,5 1 3 3 3,5 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
42 3 2,575 2,5 3 1 2 3 2,5 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
43 37 2,55 1 2,5 1 3,5 3 2 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
44 38 2,55 1 2,5 1 3,5 3 2 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
45 31 2,525 1,5 2 1 3 3,5 2,5 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
46 4 2,525 1,5 3 1 2 3 2,5 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
47 23 2,45 1 2,5 1 3 3 2 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
48 58 2,4 1,5 1,5 1,5 3 3 3 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
49 43 2,375 1,5 1,5 1 3 3 3 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
50 46 2,375 1 1,5 1,5 3 3 3 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
51 62 2,375 1,5 1,5 1 3 3 3 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
52 63 2,375 1,5 1,5 1 3 3 3 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
53 6 2,35 1 2,5 1 2 3 2,5 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
54 20 2,35 1,5 2 1,5 3 3 2 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
55 52 2,35 1,5 2 1,5 3 3 2 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
56 42 2,325 2 1,5 1,5 3 3 2,5 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
57 21 2,225 1 2 1,5 2 3 2,5 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
58 19 2,2 2 1,5 1 3 3 2 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
59 54 2,2 1,5 1,5 1,5 3 3 2 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
60 55 2,2 1,5 1,5 1,5 3 3 2 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
61 44 2,175 1,5 1,5 1 3 3 2 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
62 12 2,15 1 1,5 1 2,5 3 2,5 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
63 36 2,15 1 1,5 1 2,5 3 2,5 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
64 17 2,075 1 1,5 1,5 2,5 3 2 ΕΠΙΛΑΧΩΝ

O ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΔΩ
 
Top