ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη  «Αναπτυξιακή Κοινωφελής Σύμπραξη Δυτικής Ελλάδας», στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Κοινωφελείς Συνεργίες Επιχειρήσεων», καλεί:
  • Άνεργους, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ
  • Νέους επιστήμονες πτυχιούχους ΑΕΙ - ΤΕΙ, οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις δεν έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000€ για το οικονομικό έτος 2013, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€
  • να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην Πράξη.
Οι άνεργοι που θα επιλεγούν, θα συμμετέχουν στις ακόλουθες Δράσεις:
1.     Κατάρτιση
Η κατάρτιση θα είναι διάρκειας 81 ωρών (θεωρία και πρακτική) και θα αφορά τα ακόλουθα εκπαιδευτικά αντικείμενα:  1) Οργάνωση και Διοίκηση Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων  2) Βιολογική Γεωργία  3) Κηπευτικές Καλλιέργειες Θερμοκηπίου & Υπαίθρου 4) Σχεδιασμός, Εγκατάσταση και Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
2.     Επιμόρφωση
Η επιμόρφωση θα γίνει μέσω ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-learning και θα αφορά τους ακόλουθους  τομείς:  1)  Management  2)  Marketing  3)  Επαγγελματική  Ξενόγλωσση
Ορολογία στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά και ιταλικά
3.     Συμβουλευτική
Στα πλαίσια της Συμβουλευτικής πρόκειται να γίνουν ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με τους   ωφελούμενους   στα   ακόλουθα   θέματα: 1)   Συμβουλευτική   Σταδιοδρομίας, 2)  Συμβουλευτική   επιχειρηματικότητας, 3)   Συμβουλευτική   παρακολούθησης, 4)   Ειδική υποστήριξη και συμβουλευτική

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ανέργους θα ξεκινήσει την Τρίτη 17/12/2013 και θα λήξει την Δευτέρα 17/02/2014 και θα γίνεται Δευτέρα έως Παρασκευή στα ακόλουθα σημεία:
Γραφείο Ενημέρωσης  της Α.Σ.: 28ης Οκτωβρίου 121, 11251 Αθήνα, τηλ: 210 8236040 (10:00- 17:00)
Γραφείο Ενημέρωσης  της Α.Σ.: 3ης Σεπτεμβρίου 69, 10433 Αθήνα, τηλ: 210 8813760,-1 (10:00 - 17:00)
Έδρα της Α.Σ.: Μεγάλου Σπηλαίου 24, 25001 Καλάβρυτα, τηλ: 26920 22884 (10:00 - 17:00)

Η Αίτηση Συμμετοχής κάθε υποψήφιου θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα:
1. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας εν ισχύ
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
3. Υπεύθυνη Δήλωση με τους όρους συμμετοχής στην Πράξη
4. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα βεβαιώνεται η ανεργία του υποψηφίου και το χρονικό διάστημα
ανεργίας στον κλάδο του (μόνο για τους νέους επιστήμονες πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ)Τα σχετικά έντυπα:
1. Αίτηση Συμμετοχής
2. Υπεύθυνη Δήλωση με τους όρους συμμετοχής στην Πράξη
3. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα βεβαιώνεται η ανεργία του υποψηφίου και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο του (μόνο για τους νέους επιστήμονες πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ)
θα μπορούν να τα προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα σημεία υποβολής των αιτήσεων, ενώ
ταυτόχρονα θα είναι αναρτημένα και στο portal της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
http://www.akisda.org,
όπου θα βρίσκεται αναρτημένη και η Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –Α.ΚΟΙ.Σ.Δ.Α.
Ο συντονιστής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 
 
Top