Μεγάλη είναι η ευθύνη αλλά και η υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού (Δήμοι και Περιφέρειες ) να στηρίξει τις δομές της Κοινωνικής Οικονομίας , προκειμένου να αρχίσει η χώρα να εξέρχεται από την μεγάλη κρίση που τη μαστίζει τα τελευταία χρόνια, παραχωρώντας για χρήση όχι μόνο αναξιοποίητες εκτάσεις ,αλλά και κτίρια , προκειμένου να στεγαστούν Κοινωνικές Επιχειρήσεις των πολιτών τους ,συμμετέχοντας και με τον τρόπο αυτό στο εταιρικό τους κεφάλαιο.

Αυτό τονίστηκε σε μια σπουδαία Ημερίδα που πραγματοποίησε το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών την Κυριακή 22/12/2013,στο Χίλτον Αθηνών , σε συνεργασία με όλα τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια της χώρας ,όπου και παρουσιάστηκαν όλες οι σύγχρονες εξελίξεις στο θέμα της Κοινωνικής Οικονομίας .

Από πλευράς του Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας των Πολιτών Θεσσαλίας ,εισηγητής ήταν ο Συντονιστής του ,αλλά και Πρόεδρος του Δικτύου 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" , οικονομολόγος κ. Κων. Σκριάπας (Θέμα: "Συντελεστές και φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας ") , ο οποίος τόνισε ότι: "το Παρατηρητήριο εργάζεται μεθοδικά τα τελευταία χρόνια ,αφού θεωρεί ότι -όχι μόνον -η Ελλάδα υστερεί στην επιχειρηματικότητα του τρίτου πυλώνα της Οικονομίας , έχοντας απελπιστικά ποσοστά ,σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο, αλλά ακόμα πιστεύει ότι σε μια περίοδο πρωτοφανούς κρίσης ,ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας ,μπορεί να αυξήσει την απασχόληση ,να μειώσει την ανεργία και να αυξήσει το Εθνικό Προϊόν , ως αποτέλεσμα σοβαρής και μεθοδικής εργασίας από τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις , δίνοντας εργασία ,αλλά και εισοδήματα σε εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους .

Για τον λόγο αυτό ,όχι μόνο μεταφέρει τις καλές πρακτικές από τη διεθνή αγορά ,αλλά διεκδικεί από την Πολιτεία την επιτάχυνση των διαδικασιών και την ενίσχυση των δράσεων της Κοινωνικής Οικονομίας , μέσα από αναπτυξιακά προγράμματα. Μάλιστα ,προτείνονται από την Κοινωνία των Πολιτών Σύμφωνα Συνεργασίας με όλους τους Δήμους , προκειμένου να αναπτυχθούν άμεσα Κοινωνικές Επιχειρήσεις ,που θα δώσουν διέξοδο σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες ανέργους της Θεσσαλίας .Είναι χρέος των Δημάρχων να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να δώσουν χέρι βοηθείας στους ανέργους δημότες τους, στα προβλήματα των οποίων πρέπει να σκύψουν με σεβασμό και να τους δώσουν πραγματική βοήθεια και όχι υποσχέσεις ".

Στην Ημερίδα (στα πλαίσια του Money Show 2013) ,που την παρακολούθησαν εκατοντάδες ενδιαφερόμενοι εκπρόσωποι συλλογικών Φορέων και πολίτες , τονίστηκε ότι οι κυριότεροι τομείς στους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα αυτήν την περίοδο είναι:

i. Κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία

ii. Κοινές δράσεις με Τοπική Αυτοδιοίκηση

iii. Παραγωγή και μεταποίηση

iv. Κοινωνικές Υπηρεσίες -Υπηρεσίες Υγείας.

v. Περιβάλλον (Πράσινη επιχειρηματικότητα).

vi. Νέες τεχνολογίες

vii. Α.Π.Ε.

viii.Εναλλακτικός Τουρισμός-Βιοτουρισμός

ix. Ψηφιοποίηση άυλου προϊόντος, διαχείρισης γνώσης και πολιτισμού.


Το όφελος τη Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση από τη διαδικασία στήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας επωφελείται σε πολλαπλά επίπεδα.
μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει επαρκείς κοινωνικές υπηρεσίες στους δημότες με λιγότερο οικονομικό κόστος κι αυτό εξαιτίας του ότι μπορεί να μειώσει το διαχειριστικό κόστος.
μπορεί να αξιοποιήσει μ’ αυτό τον τρόπο ανενεργούς πόρους, δημόσια αγροκτήματα, κτίρια, εγκαταστάσεις, δημοτικές εκτάσεις, π.χ. με ήπιες μορφές ενέργειας, αντλιοστάσια, διαχείριση πρασίνου, διαχείριση αποβλήτων κλπ.
η αντιμετώπιση της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο ,προσφέροντας τη δυνατότητα ,περισσότεροι άνθρωποι και κυρίως νέοι ,που είναι άνεργοι, να μετέχουν στη διαμόρφωση του κοινού προϊόντος της κοινωνίας και ως εκ τούτου να αποκτούν αγοραστική δύναμη και να συμβάλλουν στην ενίσχυση της τοπικής αγοράς. Αυτό το κοινωνικό όφελος σε τελική ανάλυση είναι που μπορεί να ελαφρύνει το βάρος του Δήμου απ’ τις κοινωνικές πιέσεις και την οιωνεί ανεπάρκεια των ανταποδοτικών τελών.
ο Δήμος αποκτά μεγαλύτερη διαχειριστική ικανότητα και συγκεκριμένα στη διαχείριση γνώσης και τη διαχείριση πόρων και αυτό συνολικά μπορεί να ανεβάσει την ποιότητα της συλλογικής ευφυΐας και της τοπικής διακυβέρνησης.

Ομιλητές της ημερίδας :

1) Τακτικός Βασίλης, συντονιστής Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

2) Σκριάπας Κων/νος , συντονιστής Παρατηρητηρίου Θεσσαλίας

3) Κοσσίδας Θέμης, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Έκφρασης

4) Κρημνιανιώτης Νίκος, εκπρόσωπος της Εύξεινης Πόλης

5) Μιχαηλίδης Δημήτρης, εκπρόσωπος Κοινωνικών Συνεταιρισμών

6) Σπινθάκης Βαγγέλης, συντονιστής του Παρατηρητηρίου Πελοποννήσου

7) Βαρβιτσιώτης Δήμος, εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου Δυτικής Ελλάδας

8) Τζάγκρης Αθανάσιος, εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου Μακεδονίας


Για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι οι υγιείς Εθελοντικές Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ,που εκπροσωπούνται από δοκιμασμένους και αναγνωρισμένους ,για το ήθος τους, εκπροσώπους ,έχουν πλέον Πανελλήνια Δικτύωση και Δομή , προηγούνται της εποχής τους , και υποδεικνύουν λύσεις οι οποίες ,έχουν ήδη εφαρμοστεί στις προηγμένες κοινωνίες ,αλλά και που δίνουν διέξοδο στην ανεργία και αυξάνουν το παραγόμενο εθνικό προϊόν ,με ότι αυτό συνεπάγεται για την εθνική μας οικονομία. .
 
Top