Πρόσκληση Ενδιαφέροντος: 
Η ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΗΡΑΚΛΕΙΑ», (Μεγάλου Σπηλαίου 24 Καλάβρυτα) Σατ πλαίσια της Δράσης 3 : «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (Τοπ.Σ.Α.) με τίτλο πράξης «Κοινωφελείς Συνέργιες Επιχειρήσεων», προσκαλεί υποψηφίους αναδόχους να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσίας για την διοργάνωση Ημερίδας με Θέμα «Η ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και των Κοιν.Σ.Επ. ως διέξοδος στην περίοδο της κρίσης», στα Καλάβρυτα (14/12/2013) από 3/12/2013 έως 28/2/2014με προϋπολογισμό 3.425,55€

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ
 
Top