Πρόσκληση Ενδιαφέροντος: 
Η ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΗΡΑΚΛΕΙΑ», (Μεγάλου Σπηλαίου 24 Καλάβρυτα) Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (Τοπ.Σ.Α.) με τίτλο πράξης «Κοινωφελείς Συνέργιες Επιχειρήσεων»της Δράσης 7 προσκαλεί υποψηφίους αναδόχους να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσίας για την τεχνική υποστήριξη- επιστημονική αξιολόγηση των ερωτηματολογίων υποψήφιων ωφελουμένων με θέμα: «Επιλογή ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών τους» με προϋπολογισμό 9.000 €

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ
 
Top